Websites

Websites

Website Dema Interieurbouw Geen bedrijf of organisatie kan zonder goede, professionele website waarbij tekst, beeld en vormgeving in evenwicht zijn. Websites maak ik in nauw overleg met mijn vaste webdesigner Anticipate. Een voorbeeld is de site van Dema Interieurbouw...
Duurzaam Boer Blijven

Duurzaam Boer Blijven

Duurzaam Boer Blijven Melkveehouders in Midden-Delfland zetten kringlooplandbouw en verduurzaming in om overeind te blijven in de drukke zuidelijke randstad. Over hun activiteiten en projecten lees je alles in het activiteitenoverzicht van Duurzaam Boer Blijven in...
Delflandshof

Delflandshof

Delflandshof Voor de zuivelcöoperatie Delflandshof in Midden-Delfland heb ik het zuivelmerk ‘Echte Delflandse boerenzuivel’ ontwikkeld. Na de  merkontwikkeling volgde in maart 2016 de lancering en een nieuwe website. i.s.m. Maarten Koch (fotografie), Anticipate...