Duurzaam Boer Blijven

Melkveehouders in Midden-Delfland zetten kringlooplandbouw en verduurzaming in om overeind te blijven in de drukke zuidelijke randstad. Over hun activiteiten en projecten lees je alles in het activiteitenoverzicht van Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland, seizoen 2015/2016.
Voor dit mini-magazine heb ik de teksten verzorgd i.s.m. Michel Verschoor en in opdracht van gemeente Midden-Delfland