Adviseur lesmethode Wijzer!

Wijzer! is een gerenommeerde lesmethode voor het basisonderwijs, voor de vakken
Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & techniek. Medio 2014 vervulde ik de rol van vakinhoudelijk adviseur voor de auteurs van de aardrijkskundeboeken, die in 2016 zijn verschenen bij Noordhoff Uitgevers. Naast de adviesrol schreef ik 130 tekstblokjes met geografische achtergrondinformatie voor de leerkracht.