‘Fascinatie tuinbouw delen met breder publiek’

Nieuwe Oogst-redacteur Koen van Wijk beschrij in het boek ‘Land van Glas’ de geschiedenis van zijn familie. Hij gebruikt daarbij de ontwikkeling van de glastuinbouw als rode draad.

INTERVIEW
3 juni 2017

Wat was je motivatie om juist dit boek te schrijven?

‘Vanwege mijn werk en achtergrond ben ik gefascineerd door de glas- tuinbouw. Dat wil ik graag delen met een breder publiek. Daarnaast is het prachtig om het verhaal van mijn familie te mogen opschrijven afgezet tegen de tijdgeest van de twintigste eeuw.’

Hoe ben je te werk gegaan?

‘Het boek gaat over de familie van mijn moeder. Vooraf heb ik fami- lieleden persoonlijk benaderd om informatie te delen.
‘De medewerking was hartverwar- mend in de vorm van veel mooie verhalen, maar ook dagboeken en voor decennia aan veiling- cijfers.’

Ben je nog verrast door de verhalen van je familie?

‘Jazeker. Zo wist ik niet dat twee ooms aan de wieg hebben gestaan van de introductie van steenwol. Zij slaagden op hun bedrijf in Bleiswijk eind jaren zeventig als eersten erin om succesvol tomaten op substraat te telen. Hun experiment heb ik uit- gebreid beschreven.’

Is jouw familie kenmerkend voor ande- re tuinbouwfamilies?

‘Veel tuinders zullen het verhaal herkennen. Niet zeuren, hard wer- ken en verjaardagsfeesten waar werd gepraat over de tuinbouw en de nieuwe ontwikkelingen in de buurt. Tuinders zijn veelal fana- tieke vakmensen, die competitief zijn aangelegd. Mijn familie is niet anders.’

Hoe is het om als journalist een boek te schrijven?

‘Nieuwsartikelen schrijf je in de vijfde versnelling. Een boek geeft ruimte voor trage beschrijvingen van soms simpele gebeurtenissen. Het proces van het maken van dit boek was interessant, maar ook tijd- rovend en intensief.’

Tekst: Haijo Dodde

Bekijk de pdf >>

Categorieen