Greenity, Artikel over Precisielandbouw

Precisieteelt is toe aan stap van pionier naar volger

Precisieteelt staat voor de inzet van onder meer drones, sensoren, bodemscans en databases in de teelt van land- en tuinbouwgewassen. Dankzij de analyse van diverse data kunnen telers en boeren de inzet van gewasbescherming, bemesting en irrigatie verfijnen en plaats-specifiek variëren. Ook in de bloembollenteelt zijn deze technieken van grote waarde.

Ik schreef een achtergrondartikel over de kennisontwikkeling rond precisieteelt in de bollensector voor vakmagazine Greenity