Jaarverslag Greenport Regio Boskoop

Greenport Regio Boskoop, het samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven in de gelijknamige boomkwekerijregio, pakte uit met een glossy magazine als Jaarverslag over 2021.
Onder de titel ‘Samen verder groeien’ wordt een overzicht geboden van de belangrijkste resultaten in het verslagjaar, de vorderingen in modernisering van het teeltareaal, waterbeheer en -opslag, plantgezondheid, onderwijs en arbeidsmarkt, regiomarketing en precisieteelt.
De redactie en coördinatie van ‘Samen verder groeien’ was in mijn handen, in nauwe samenwerking met Greenport Regio Boskoop.