Eindredactie Werkboek Oostland

Het Werkboek Oostland is een gezamenlijk product van de projectgroep
Oostland, waarin de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas en Waddinxveen en Provincie Zuid-Holland hebben samengewerkt om een toekomstbeeld te schetsen van het regionale glastuinbouwcluster. Het Oostland is na het Westland het tweede glastuinbouwgebied van Nederland en staat qua innovatievermogen aan de wereldtop.

In opdracht van provincie Zuid-Holland heb ik de eindteksten verzorgd op basis van aangeleverd bronmateriaal, aangevuld met een historische beschrijving van het gebied.