Boekbespreking – Familiegeschiedenis tekent ontwikkeling tuinbouw

Drie generaties tuinders tegen de achtergrond van de twintigste eeuw. Dat is het thema van Land van glas, een boek dat sectoront- wikkelingen tekent aan de hand van een familiegeschiedenis.

Tekst: Jan Van Liere
Het is nog maar net honderd jaar geleden dat Nederlandse tuinders begonnen met het telen van tomaten. De eerste pogingen waren niet erg succesvol, niemand wilde de onbekende vruchtgroente eten. Ook de tuinders zelf niet. Maar ook toen al was de ondernemersgeest sterk: zodra bleek dat men in Engeland wél tomaten lustte, sprongen telers en handelaren daar op in. De rest is geschiedenis. Tomaten werden het grootste gewas van de tuinbouw. De opkomst van de tomaat is een onderdeel van de boeiende geschiedenis van de Nederlandse glastuinbouw. Journalist en auteur Koen van Wijk schreef er een bijzonder boek over. Hij combineert de ontwikkelingen in de tuinbouw- sector namelijk met de geschiedenis van zijn eigen familie.

Drie generaties, afstammend van de negentiende eeuwse ‘warmoezier’ Brecht Moerman in Hillegersberg, die vrijwel zonder uitzondering in de tuinbouwsector actief zijn. Voorspoed en tegenspoed wisselen elkaar af, maar een rode draad is dat er hard wordt gewerkt en dat voortdurend wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en mogelijke marktkansen.

Een mooi voorbeeld is de populariteit van witte lelies, in verband met de begrafenis van Prins Hendrik in 1934. De bloemen waren die zomer niet aan te slepen. Veel tuinders, ook Bram Moerman, plantten het volgende seizoen opnieuw lelies. De vraag was echter alweer ingezakt en de afzet bleek een drama. De combinatie van sectorontwikkelingen en een herkenbare familiegeschiedenis geeft Land van glas meerwaarde. De zorgen en vreugden van de familie Moerman houden de lezer geboeid. En veel meer dan een serie statistieken maakt het duidelijk dat het succes van de glastuinbouw gewoon mensenwerk is.
Mensenheugenis gaat niet veel verder dan twee generaties, besefte Van Wijk na gesprekken met zijn 86-jarige oom Pau Moerman. Daarom was het een gouden greep deze familie- en sector- geschiedenis tijdig in een boek vast te leggen.

ISBN 978 94 004 05646. Uitgever Thomas Rap.

Bekijk hier de pdf >>

Categorieen